Pracodawca w czasie epidemii koronawirusa – na jakiej podstawie przetwarza dane pracowników

Epidemia COVID-19 zmusza pracodawców do podejmowania dodatkowych działań względem pracowników. Sprawdzamy, na jakich podstawach prawnych może on przetwarzać dane osobowe.

Konsultacje z Prezesem UODO – kiedy, jak i po co

Sprawdź, kiedy, w jaki sposób i z czyją pomocą administrator powinien skonsultować się z Prezesem UODO.

Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej

Epidemia COVID-19 w wielu przypadkach wymusza wprowadzenie pracy zdalnej. Pracownicy wykonują więc swoje obowiązki – a w ich ramach przetwarzają dane osobowe – w domach. Priorytetem jest wtedy bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Bezpieczne dane w kształceniu na odległość

Jesteś dyrektorem szkoły lub szkolnym IOD? Dowiedz się, jak chronić dane uczniów w związku z kształceniem na odległość.

Analiza ryzyka i DPIA – w czym są podobne, a czym się różnią

Kiedy należy przeprowadzić analizę ryzyka, a kiedy ocenę skutków? Czym różnią się procedury? Co podlega ocenie? Odpowiedzi w temacie numeru.

6 wskazówek dla pracodawcy – jak zadbać o bezpieczeństwo dokumentacji pracowniczej

Jesteś pracodawcą? Sprawdź, jak zapewnić bezpieczne warunki prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i elektronicznej.