Rozpoczynasz działalność? Sprawdź, czy poczta Gmail zapewnia wystarczający poziom zabezpieczeń

Duża liczba nowych przedsiębiorców korzysta z poczty elektronicznej dostarczanej przez Google. Czy poczta Gmail jest wystarczająco zabezpieczoną pocztą elektroniczną dla startupu?

RODO a Facebook – na co uważać, prowadząc firmowy profil na portalu społecznościowym

Od pewnego czasu amerykański gigant wśród portali społecznościowych, czyli Facebook, jest poddany szczególnej uwadze instytucji zajmujących się ochroną prywatności użytkowników w sieci. Mowa tu nie tylko o prywatnych podmiotach, których zadaniem jest zwiększanie świadomości społecznej, ale też organach nadzorczych, odpowiedzialnych za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych na całym świecie. Mając to na względzie, każdy administrator posługujący się w swojej działalności firmowym profilem na tym portalu powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Przekazanie danych do BIP – 5 pytań i odpowiedzi

W ostatnim czasie duże poruszenie wywołała decyzja Prezesa UODO, w której po raz pierwszy na organ samorządowy została nałożona kara za naruszenie ochrony danych w wysokości 40 tys. Karę wymierzono przede wszystkim za zaniechanie zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotem zapewniającym dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej. W artykule odpowiadamy na wątpliwości wiążące się z tą kwestią.

Jaką odpowiedzialność może ponieść IOD za uchybienia w swoich działaniach

Inspektor ochrony danych powinien mieć zagwarantowaną niezależność w wykonywaniu zadań, które nakłada na niego RODO. Czy to oznacza, że nie może on ponieść odpowiedzialności za uchybienia w swoich działaniach? Otóż może. Uchybienia IOD niekiedy skończą się dla niego taką samą odpowiedzialnością jak w przypadku innych pracowników.

Czy zawsze musisz przenosić dane na żądanie (studium przypadku)

Podmiot danych ma zagwarantowaną możliwość żądania ich przeniesienia. Prawo to może teoretycznie stanowić podstawę do żądania od administratora danych osobowych wydania owoców jego pracy. Czy zatem w każdym przypadku administrator musi zrealizować żądanie przeniesienia danych? Warto rozważyć ten problem na bazie konkretnego przypadku.