Warstwowa klauzula informacyjna – sprawdź, jak skorzystać z tego rozwiązania

Zakres i ilość informacji dotyczących ochrony danych osobowych, jakie administrator ma obowiązek przekazać osobie, której dane dotyczą, jest bardzo szeroki. Jednocześnie wskazane przez RODO informacje powinny być udzielone podmiotowi danych w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie. Metodą pozwalającą na spełnienie wymogów RODO może być tzw. warstwowe przekazywanie informacji.

Usługi elektroniczne – poznaj nowe zasady przetwarzania danych

Wielu administratorów danych osobowych świadczy usługi drogą elektroniczną, np. wysyłając newslettery czy posługując się portalem społecznościowym. Jakie wymogi powinni spełnić w związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów? Poznaj nowości, jakie 4 maja 2019 r. wprowadziła tzw. ustawa wdrażająca RODO.

SPA i rehabilitacja – na jakiej podstawie przetwarzać dane klientów

Jesteś fizjoterapeutą? Prowadzisz firmę świadczącą usługi SPA i rehabilitacji? Jeżeli tak, to powinieneś wiedzieć, na jakiej podstawie i jak długo można przetwarzać dane osobowe Twoich klientów

Monitoring wizyjny poza terenem firmy – uważaj, by nie przesadzić!

Odpowiednie ulokowanie kamer monitoringu bywa bardzo trudne. Nie dość, że muszą one rejestrować zdarzenia na pożądanym terenie, to jeszcze należy uważać, by nie obejmowały one sfer, które nie powinny być monitorowane. Problemem jest tu m.in. kwestia monitorowania części terenu innej nieruchomości. Jakie są granice terytorialne monitorowania? Sprawdź w artykule.

Jak spełnić obowiązek informacyjny w związku z ewidencjonowaniem wejść i wyjść

Im dłużej stosowane są zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tym mniejsze wątpliwości budzą u administratorów danych osobowych okoliczności, w jakich należy wypełniać obowiązek informacyjny oraz sposób spełnienia tego obowiązku. W przypadku jednak niektórych podmiotów, do których siedzib często wchodzą osoby postronne takie jak np. goście czy też serwisanci, obowiązek ten nie jest spełniany, pomimo że na polecenie administratora danych osobowych prowadzona jest tam ewidencja wejść i wyjść. Jak zatem dopełnić obowiązku informacyjnego w stosunku do tak dużej liczby osób?

Czego nie robić, przetwarzając dane osobowe w związku ze świadczeniem usług turystycznych

Świadcząc usługi turystyczne, w tym wypoczynkowe, musimy dbać o ochronę danych osobowych naszych klientów. Chodzi tu zwłaszcza o dane znajdujące się w dokumentach tożsamości. Sprawdź, czego nie wolno robić, przetwarzając dane osobowe w związku ze świadczeniem takich usług.