Sprawdź, jak przetwarzać dane osobowe w postaci numeru telefonu

Jeden z naszych Czytelników pyta, czy jako radny może przetwarzać dane osobowe mieszkańców gminy. Dane te potrzebne są mu w celu organizacji spotkań z mieszkańcami (informuje on mieszkańców za pośrednictwem wiadomości sms o terminach i miejscu spotkań). W związku z tym chce zgromadzić te dane osobowe na liście. Sprawdź, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne, a także, jak może wyglądać taka lista.

Nagrywanie rozmów pracowników z klientami – na jakich warunkach

Wbrew pozorom przepisy RODO nie wykluczają możliwości nagrywania rozmów z klientami i to zarówno obrazu jak i dźwięku. W związku z tym administrator musi jednak spełnić określone warunki i wykonać obowiązki względem nagrywanego podmiotu danych. Szczegóły w artykule.

Możesz pozyskiwać dane kandydatów do pracy i pracowników na podstawie ich zgody – na jakich warunkach

Nowe przepisy Kodeksu pracy, które weszły w życie 4 maja 2019 r. przewidują wprost możliwość przetwarzania danych osobowych kandydatów do zatrudnienia i pracowników za ich zgodą. Nie obejmuje to jednak wszystkich rodzajów danych osobowych. Poza tym w związku z udzieleniem takiej zgody przepisy przewidują dodatkowe wymogi dla administratora. Sprawdź, na jakich warunkach przetwarzać dane osobowe kandydata do pracy i pracownika po pozyskaniu jego zgody.

Jak wygląda test równowagi według RODO i do czego służy

Pojęcie „testu równowagi” w kontekście RODO nie jest często spotykane. Niemniej jednak przeprowadzenie tego testu jest warunkiem skutecznego powoływania się przez administratora danych na przesłankę „prawnie uzasadnionego interesu”.. Dowiedz się jak skonstruować wzorcowy „test równowagi”, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Jak pozyskać dane o miejscu urodzenia pracownika na potrzeby szkolenia bhp

Informacja dotycząca miejsca urodzenia pracownika jest niezbędna do prawidłowego wypełnienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp. Prawidłowe wystawienie takiego zaświadczenia jest obowiązkiem prawnym - tym samym pracodawca nie musi uzyskiwać zgody na przetwarzanie informacji dotyczącej miejsce urodzenia pracownika. Sprawdź, jak uzyskać te informacje od pracownika.

Czy inspektor ochrony danych może nakładać kary na pracowników administratora?

Rola i zadania inspektora ochrony danych osobowych jest opisana w przepisach RODO. Nie wynika z nich w sposób bezpośredni możliwość nakładania sankcji na pracowników administratora danych, którzy dopuścili się naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że inspektor ochrony danych nie może mieć żadnego udziału w dyscyplinowaniu pracowników administratora.

4 zmiany w regulaminie ZFŚS, które musisz wprowadzić w związku z nowymi przepisami

Prowadzisz ZFŚS? Jeśli tak, to pamiętaj, że 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany, które obligują do wprowadzenia nowych rozwiązań w regulaminie Funduszu, dotyczących przetwarzania danych osobowych jego beneficjentów. Sprawdź, jakie zapisy powinny do niego trafić i z jakiej dokumentacji skorzystać w procesie przyznawania świadczeń z ZFŚS.