Sprawdź, czy musisz udokumentować, że IOD spełnia wymagania RODO

RODO nie nakazuje administratorom dokumentowania, że osoba wyznaczona do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych spełnia wymagania rozporządzenia. Do celów dowodowych, np. na wypadek kontroli, warto jednak to udokumentować. Przekonaj się, w jaki sposób można to zrobić.

Procedura zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych

Administrator danych powinien monitorować skuteczność środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych. Powinien także szybko i odpowiednio reagować na wszelkie zdarzenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo danych. Może mu w tym pomóc przekazanie pracownikom konkretnych instrukcji dotyczących zgłaszania niewydajności stosowanych zabezpieczeń oraz zauważonych naruszeń danych osobowych.