Wyznaczenie zastępcy inspektora ochrony danych

W przypadku długiej nieobecności inspektora ochrony danych podmiot, który go powołał, może wyznaczyć nową osobę do pełnienia jego funkcji lub powierzyć zadania inspektora innemu pracownikowi. Jak wyznaczyć osobę zastępującą inspektora ochrony danych i w jaki sposób określić jej obowiązki? Czy należy zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o powołaniu zastępcy inspektora ochrony danych?

Wykorzystanie BIP-u do realizacji obowiązków dokumentacyjnych związanych z RODO

Biuletyn Informacji Publicznej jest narzędziem służącym powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej. Może być wykorzystywany do przekazywania także innych niż informacje publiczne wiadomości. BIP jest instrumentem, za pomocą którego podmioty publiczne realizują swoje obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

W obowiązującej, do czasu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ustawie o ochronie danych osobowych było wprost wskazane, że jednym z usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług tegoż administratora. W RODO takiego zapisu natomiast nie odnajdziemy. Czy to oznacza, że obecna regulacja wyłącza możliwość przetwarzania danych osobowych w tego typu celach promocyjnych i reklamowych bez zgody osoby, której dane dotyczą?