Sprawdź, jak przygotować procedurę nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych

Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych to obowiązek każdego administratora danych. Przepisy nie określają formy, wzoru ani sposobu nadawania i odbierania upoważnień. Sam musisz więc je określić. Dowiedz się, jak może wyglądać procedura nadawania i odbierania upoważnień do przetwarzania danych. Sprawdź, jak możesz skonstruować wzór takiego dokumentu.

Przygotowujesz politykę bezpieczeństwa? Pamiętaj o opisie środków technicznych i organizacyjnych

Nieodłącznym elementem każdej polityki bezpieczeństwa przygotowanej zgodnie z przepisami jest opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa danych osobowych. Dowiedz się, w jaki sposób w polityce bezpieczeństwa powinieneś określić środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Podpisujesz umowę z kancelarią prawną? Pamiętaj o klauzuli powierzenia przetwarzania danych

Tajemnica adwokacka nie zwalnia kancelarii prawnej z obowiązku przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego podpisując umowę z takim podmiotem, należy zawrzeć w niej postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub podpisać odrębną umowę powierzenia. Sprawdź, jakie kwestie należey określić w takiej umowie.

Nagrywasz służbowe rozmowy pracowników? Zbierz od nich oświadczenia, że się na to zgadzają

Niektórzy pracodawcy decydują się na nagrywanie służbowych rozmów pracowników, aby kontrolować wykonywaną przez nich pracę. Przepisy nie zabraniają monitoringu pracowników, ale trzeba stosować się do określonych reguł. Przeczytaj ten artykuł i poznaj cztery zasady monitoringu zgodnego z prawem. Dowiedz się, jak powinno wyglądać oświadczenie pracownika, że zgadza się na nagrywanie jego służbowych rozmów telefonicznych.

Jak ABI może nadzorować, czy zasady określone w dokumentacji ochrony danych są przestrzegane

W każdym podmiocie, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi istnieć dokumentacja opisująca zasady przetwarzania tych danych. Każdy pracownik jest zobowiązany ich przestrzegać. Obowiązkiem administratora bezpieczeństwa informacji jest natomiast sprawdzanie, czy zasady te są w praktyce stosowane. Dowiedz się, w jaki sposób możesz sprawdzić, czy pracownicy znają zasady przetwarzania danych osobowych i czy je realizują.

Chcesz zapoznać pracowników z przepisami o ochronie danych? Przekaż im te dokumenty

Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych nie musi ograniczać się jedynie do prowadzenia szkoleń. Aby byli oni świadomi, jakie zasady ochrony danych obowiązują w twoim podmiocie, musisz przekazać im dokumenty, w których są one opisane. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jaką dokumentację powinieneś udostępnić pracownikom, żeby odpowiednio zapoznać ich z zasadami ochrony danych osobowych.