AAI59

RODO i ochrona wizerunku w studiu sportowy

Zaproszenie gościa do studia sportowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i rozpowszechnianiem jego wizerunku. Na jakiej podstawie?

Odrębne upoważnienia dla wykonujących zawód medyczny – czy są konieczne

Nie zawsze upoważnienie do przetwarzania danych musi przybierać postać odrębnego dokumentu

AAI58

Wideokonferencje – czy można je organizować po wyroku w sprawie Schrems II

W czasie pandemii trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w organizacji bez wideokonferencji. Ale czy zawsze korzystanie z tego narzędzia jest zgodne z RODO?

Teleporada w zgodzie z RODO – 4 wskazówki dla IOD w służbie zdrowia

Dowiedz się, jak powinny być udzielane teleporady medyczne, aby nie naruszyć wymogów RODO.

Oświadczenia majątkowe w zgodzie z RODO

Jednym z przejawów przetwarzania danych w podmiotach publicznych jest publikowanie oświadczeń majątkowych.

AAI 57

Zgłoszenie budowy – czy starosta może przekazać je do gminy

Sprawdzamy, czy starosta może przekazać zgłoszenie budowy do gminy, nie naruszając RODO.

Zespół tworzący oprogramowanie a zasada privacy by design

Sprawdź, jaka jest rola członków zespołu tworzącego oprogramowanie w stosowaniu zasady privacy by design.

RODO a wypadek przy pracy (cz. II)

Kolejne etap procedury wypadkowej to postępowanie wyjaśniające. Sprawdź, jak nie naruszyć zasady minimalizacji przetwarzania danych w czasie tego postępowania.

AAI56

Stan pandemii wymaga uwzględnienia nowych okoliczności w kodeksach branżowych

Rozmowa z dr Maciejem Kaweckim, ekspertem do spraw ochrony danych osobowych, byłym dyrektorem Departamentu Zarządzania Danymi, koordynatorem reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

RODO a wypadek przy pracy (cz. I)

Nie ulega wątpliwości, że procedura wypadkowa wymaga przetwarzania danych osobowych. Jakich konkretnie? Na jakich zasadach? Odpowiedzi w temacie numeru.

AAI 55

SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo,Pragniemy sprostować oczywistą omyłkę, jaka pojawiła się w artykule „Jakie informacje podać w ogłoszeniu o pracę” opublikowanym na str. 8 w 55. numerze Dokumentacji ODO.

Świadczenie usług online: którą przesłankę przetwarzania danych wykorzystać

Prawnik i specjalista ds. danych osobowych. Były pracownik departamentów skarg, legislacji i prasowego w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. W oparciu o swoje doświadczenie doradza, jak dostosować organizację do aktualnych przepisów oraz zdarzeń mających wpływ na przetwarzanie danych.

AAI 54

Przełomowy wyrok Schrems II – co oznacza dla ADO

Pytanie: Powoływanie się na Tarczę prywatności nie jest już możliwe. Ale czy nadal można przekazywać dane do USA na bazie standardowych klauzuli umownych?

Praktyki studenckie a RODO – 3 wskazówki dla pracodawcy

Przyjmujesz praktykantów w swojej organizacji. Dzięki artykułowi poznasz podstawowe kwestie dotyczące ochrony ich danych osobowych.

SAI 16

Wszystko o karach UODO

Nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez podmiot do tego zobowiązany może skutkować nałożeniem przez Prezesa UODO bardzo dotkliwej administracyjnej kary pieniężnej.

Postępowanie kontrolne i w sprawie naruszenia – krok po kroku

Przedstawiamy 8 kroków w postępowaniu kontrolnym oraz w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

AAI 53

Nie zapominaj o zabezpieczeniu urządzeń mobilnych

Smartfony weszły do powszechnego użytku dekadę temu, a wydawać mogłoby się, że są z nami od zawsze i niełatwo wyobrazić sobie życie bez tych urządzeń.

Nagranie z monitoringu jako informacja publiczna

Sprawdź, czy należy udostępnić nagranie z monitoringu w ramach dostępu do informacji publicznej.

Dlaczego warto stosować szyfrowanie

Szyfrowanie to jedno z podstawowych zabezpieczeń zarówno danych osobowych, jak i firmowych. W przypadku przenośnych nośników danych wydaje się ono niezbędne.

AAI 52

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – kto musi do niego sięgać

Dane osobowe dotyczące skazań korzystają ze szczególnej ochrony. Mimo to niektórzy pracodawcy muszą je przetwarzać, sięgając do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

AAI 51

Zgubienie sprzętu z danymi osobowymi – jak zareagować

Dowiedz się, jak postąpić w przypadku czasowej utraty sprzętu z danymi osobowymi.

Wspólna działalność socjalna a RODO

Elektroniczna dokumentacja pracownicza to nowość w obrocie prawa pracy. Dowiedz się, jak zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych w niej danych osobowych.

Jak usunąć dane osobowe i zrobić to zgodnie z RODO

Usuwanie danych osobowych może stanowić jeden z przejawów realizacji praw podmiotów danych, choć nie zawsze tak będzie. Sprawdź, jak wykonać tę czynność z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

AAI 50

Zagrożenie COVID-19 w szpitalu – na jakiej podstawie przetwarzać dane odwiedzających

Sprawdź, w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe pacjentów i gości w szpitalu, mając na względzie zagrożenie kontaktu z  koronawirusem.

Wykonawca w zamówieniu publicznym a obowiązek informacyjny

Jesteś wykonawcą w zamówieniu publicznym? Dowiedz się, jak spełnić obowiązek informacyjny względem swoich podwykonawców.

Szkolenia online – jak organizować je zgodnie z RODO

Dowiedz się, w jaki sposób organizować szkolenia prowadzone przez Internet, aby nie naruszyć ochrony danych osobowych.

SAI15

RODO w oświacie – jak zabezpieczyć dane osobowe w związku z kształceniem na odległość

Od 12 marca 2020 r. szkoły nie funkcjonują stacjonarnie i prowadzą kształcenie na odległość. Sprawdź, jak zorganizować to kształcenie zgodnie z RODO.

Realizacja tarczy antykryzysowej − w zgodzie z RODO

Sprawdź, jak skorzystać z tarczy antykryzysowej i nie naruszyć zasad przetwarzania tych danych.

Praca zdalna? Tylko w zgodzie z RODO

Twoja firma pracuje zdalnie? Sprawdź, jak zapewnić zgodność przetwarzania danych w ramach tej pracy z RODO.

AAI 49

Pracodawca w czasie epidemii koronawirusa – na jakiej podstawie przetwarza dane pracowników

Epidemia COVID-19 zmusza pracodawców do podejmowania dodatkowych działań względem pracowników. Sprawdzamy, na jakich podstawach prawnych może on przetwarzać dane osobowe.

Konsultacje z Prezesem UODO – kiedy, jak i po co

Sprawdź, kiedy, w jaki sposób i z czyją pomocą administrator powinien skonsultować się z Prezesem UODO.

AAI 48

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie zawsze wymagana

Jesteś zawodowym fotografem? A może rozpowszechniasz wizerunki z innych powodów? Pamiętaj, że wymaga to nie tylko znalezienia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ale także odrębnego zezwolenia osoby, której wizerunek dotyczy – ale nie w każdym przypadku.

SAI 14

Prawo do przenoszenia danych – 2 wymogi, 2 ograniczenia

Jednym z mniej popularnych praw podmiotów danych jest uprawnienie do przenoszenia danych osobowych. Sprawdź, na czym ono polega i jak je realizować, by nie naruszyć RODO.

Prawo do bycia zapomnianym – jak realizuje je profesjonalny ADO

Prawo do „bycia zapomnianym”, czyli do usunięcia danych – sprawdź, na czym ono polega, a także kiedy i jak je zrealizować.

Ograniczenie przetwarzania danych – kiedy, w jaki sposób i jak długo

Ograniczenie przetwarzania danych – to uprawnienie mniej popularne i rzadziej stosowane. Nie znaczy jednak, że może być ignorowane.

AAI 47

RODO dla fiskusa – jakie wymogi musi spełniać organ podatkowy

RODO dotyczy także przetwarzania danych przez podmioty publiczne, w tym również organy podatkowe. Sprawdź, jakie wymogi w zakresie ochrony danych musi spełniać fiskus.

Kiedy można żądać potwierdzenia niekaralności od kandydata do zatrudnienia

W niektórych branżach, zwłaszcza w administracji publicznej, można spotkać się z wymogami niekaralności przy zatrudnianiu. Sprawdź, kiedy możesz żądać jej potwierdzenia.

Jak pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za naruszenie ODO

Twój pracownik doprowadził do naruszenia ochrony danych? Sprawdź, jak pociągnąć go do odpowiedzialności.

AAI 46

Kiedy można rozwiązać umowę powierzenia

Nie zawsze możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy umowa główna może obowiązywać bez umowy powierzenia?

Jak długo przechowywać dane związane z funduszem socjalnym

Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych pozyskanych w związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych?

Dokumentacja ochrony danych w straży miejskiej – RODO czy DODO

RODO czy DODO – to pytanie zadawać mogą sobie osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w takiej instytucji jak straż miejska.

AAI 45

RODO a okresy przechowywania dokumentacji firmowej

Przepisy obowiązujące wewnątrz danej organizacji nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi powszechnie. Sprawdź, jak pogodzić firmową instrukcję kancelaryjną i archiwalną z regułami ochrony danych osobowych.

RODO a centralny rejestr umów jednostki samorządowej

Centralny rejestr umów to rozwiązanie stosowane powszechnie w samorządach. Warto wiedzieć, jakie dane można publikować w tym rejestrze.

SAI 18

Warunki pracy IOD – jakich należy oczekiwać od ADO

Sprawdzamy, jakie warunki powinien zapewnić inspektorowi ochrony danych administrator, aby IOD mógł odpowiednio realizować swoje zadania.

Konflikt interesów – jak go unikać

Czym jest konflikt interesów u inspektora ochrony danych? W jakich przypadkach występuje?

Jakie wymogi kwalifikacyjne musi spełnić IOD

Nie tylko wiedza fachowa, ale także umiejętności w wypełnianiu zadań – inspektor musi spełnić te warunki, aby móc nawiązać współpracę z administratorem.

AAI 59

RODO i ochrona wizerunku w studiu sportowym

Zaproszenie gościa do studia sportowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i rozpowszechnianiem jego wizerunku. Na jakiej podstawie?

Odrębne upoważnienia dla wykonujących zawód medyczny – czy są konieczne

Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny, a także inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu. Czy wymagane jest wówczas upoważnienie administratora danych?

Bezpieczna chmura w kontekście komunikatu KNF

Sprawdzamy, w jaki sposób należy korzystać z rozwiązań chmurowych, tak aby spełnić wymogi Komisji Nadzoru Finansowego.

SAI 18

Warunki pracy IOD – jakich należy oczekiwać od ADO

Sprawdzamy, jakie warunki powinien zapewnić inspektorowi ochrony danych administrator, aby IOD mógł odpowiednio realizować swoje zadania.