AAI 48

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie zawsze wymagana

Jesteś zawodowym fotografem? A może rozpowszechniasz wizerunki z innych powodów? Pamiętaj, że wymaga to nie tylko znalezienia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ale także odrębnego zezwolenia osoby, której wizerunek dotyczy – ale nie w każdym przypadku.

SAI 14

Prawo do przenoszenia danych – 2 wymogi, 2 ograniczenia

Jednym z mniej popularnych praw podmiotów danych jest uprawnienie do przenoszenia danych osobowych. Sprawdź, na czym ono polega i jak je realizować, by nie naruszyć RODO.

Prawo do bycia zapomnianym – jak realizuje je profesjonalny ADO

Prawo do „bycia zapomnianym”, czyli do usunięcia danych – sprawdź, na czym ono polega, a także kiedy i jak je zrealizować.

Ograniczenie przetwarzania danych – kiedy, w jaki sposób i jak długo

Ograniczenie przetwarzania danych – to uprawnienie mniej popularne i rzadziej stosowane. Nie znaczy jednak, że może być ignorowane.

AAI 47

RODO dla fiskusa – jakie wymogi musi spełniać organ podatkowy

RODO dotyczy także przetwarzania danych przez podmioty publiczne, w tym również organy podatkowe. Sprawdź, jakie wymogi w zakresie ochrony danych musi spełniać fiskus.

Kiedy można żądać potwierdzenia niekaralności od kandydata do zatrudnienia

W niektórych branżach, zwłaszcza w administracji publicznej, można spotkać się z wymogami niekaralności przy zatrudnianiu. Sprawdź, kiedy możesz żądać jej potwierdzenia.

Jak pociągnąć pracownika do odpowiedzialności za naruszenie ODO

Twój pracownik doprowadził do naruszenia ochrony danych? Sprawdź, jak pociągnąć go do odpowiedzialności.

AAI 46

Kiedy można rozwiązać umowę powierzenia

Nie zawsze możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Czy umowa główna może obowiązywać bez umowy powierzenia?

Jak długo przechowywać dane związane z funduszem socjalnym

Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych pozyskanych w związku z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych?

Dokumentacja ochrony danych w straży miejskiej – RODO czy DODO

RODO czy DODO – to pytanie zadawać mogą sobie osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w takiej instytucji jak straż miejska.

AAI 45

RODO a okresy przechowywania dokumentacji firmowej

Przepisy obowiązujące wewnątrz danej organizacji nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi powszechnie. Sprawdź, jak pogodzić firmową instrukcję kancelaryjną i archiwalną z regułami ochrony danych osobowych.

RODO a centralny rejestr umów jednostki samorządowej

Centralny rejestr umów to rozwiązanie stosowane powszechnie w samorządach. Warto wiedzieć, jakie dane można publikować w tym rejestrze.