WYDANIE ONLINE

Podmioty prasowe mają prawo żądania udostępnienia informacji od różnych organizacji. Taka informacja może zawierać dane osobowe.

czytaj więcej »

Jednym z przejawów przetwarzania danych w podmiotach publicznych jest publikowanie oświadczeń majątkowych.

czytaj więcej »

Relacja B2B wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – nie tylko samego kontrahenta.Przetwarzanie danych osobowych w relacji B2B (a więc w związku z umową zawartą pomiędzy przedsiębiorcami) odbywa się w celu realizacji tejże umowy. Jednak nie zawsze podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dotyczący wykonywania umowy.

czytaj więcej »

Dowiedz się, jak powinny być udzielane teleporady medyczne, aby nie naruszyć wymogów RODO.

czytaj więcej »

Jesteś inspektorem ochrony danych w aptece? Skorzystaj ze wskazówek naszego eksperta.

czytaj więcej »

Firma IT z uwagi na charakter swojej działalności może być zobligowana do wspierania administratora w procesie oceny skutków dla ochrony danych.

czytaj więcej »

W czasie pandemii trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w organizacji bez wideokonferencji. Ale czy zawsze korzystanie z tego narzędzia jest zgodne z RODO?

czytaj więcej »

wiper-pixel